Osoba, która chce uzyskać zachowek, może złożyć wniosek o dział spadku w sądzie. W takim przypadku sąd będzie musiał ustalić, czy osoba, która zmarła, posiadała majątek, który można podzielić, a także czy osoba, która złożyła wniosek, jest uprawniona do otrzymania...