Osoba, która chce uzyskać zachowek, może złożyć wniosek o dział spadku w sądzie. W takim przypadku sąd będzie musiał ustalić, czy osoba, która zmarła, posiadała majątek, który można podzielić, a także czy osoba, która złożyła wniosek, jest uprawniona do otrzymania zachowku. W przypadku, gdy sąd stwierdzi, że osoba, która zmarła, posiadała majątek, który można podzielić, a także że osoba, która złożyła wniosek, jest uprawniona do otrzymania zachowku, to sąd wyda postanowienie o dział spadku. W postanowieniu tym sąd określi, jakie części majątku przypadają poszczególnym osobom.

Osoba, która chce uzyskać zachowek, może także złożyć wniosek o ustalenie zachowku w sądzie. W takim przypadku sąd będzie musiał ustalić, ile pieniędzy lub jaki procent majątku przypada osobie, która zmarła, jako zachowek. W przypadku, gdy sąd stwierdzi, że osoba, która zmarła, ma prawo do zachowku, to sąd wyda postanowienie o ustaleniu zachowku. W postanowieniu tym sąd określi, ile pieniędzy lub jaki procent majątku przypada osobie, która zmarła, jako zachowek.

Osoba, która chce uzyskać zachowek, może także złożyć wniosek o ustalenie zachowku w sądzie. W takim przypadku sąd będzie musiał ustalić, ile pieniędzy lub jaki procent majątku przypada osobie, która zmarła, jako zachowek. W przypadku, gdy sąd stwierdzi, że osoba, która zmarła, ma prawo do zachowku, to sąd wyda postanowienie o ustaleniu zachowku. W postanowieniu tym sąd określi, ile pieniędzy lub jaki procent majątku przypada osobie, która zmarła, jako zachowek.

Porozmawiajmy - Zadzwoń