Jeśli Twój bliski zmarł bez testamentu, możesz ubiegać się o zachowek od spadkodawcy. Zachowek przysługuje małżonkowi, dzieciom, wnukom, rodzicom i innym krewnym. Aby ubiegać się o zachowek, należy złożyć pozew w sądzie właściwym dla miejsca zamieszkania spadkodawcy.

W pozwie należy podać następujące informacje:

– imię i nazwisko spadkodawcy,

– datę śmierci spadkodawcy,

– miejsce zamieszkania spadkodawcy,

– imię i nazwisko osoby, która jest uprawniona do zachowku,

– stosunek pokrewieństwa między spadkodawcą a osobą uprawnioną do zachowku,

– wysokość żądanego zachowku.

Osoba ubiegająca się o zachowek musi udowodnić, że jest uprawniona do zachowku. Może to uczynić na przykład poprzez przedstawienie aktu urodzenia, aktu małżeństwa lub innego dokumentu potwierdzającego stosunek pokrewieństwa.

Warto pamiętać, że istnieją pewne wyjątki od prawa do zachowku. Na przykład, jeśli spadkodawca wydziedziczył osobę uprawnioną do zachowku, to ta osoba nie ma prawa do żądania zachowku.

Porozmawiajmy - Zadzwoń