„Jak ubiegać się o zachowek?”

Jeśli Twój bliski zmarł bez testamentu, możesz ubiegać się o zachowek od spadkodawcy. Zachowek przysługuje małżonkowi, dzieciom, wnukom, rodzicom i innym krewnym. Aby ubiegać się o zachowek, należy złożyć pozew w sądzie właściwym dla miejsca zamieszkania spadkodawcy....

Każdy człowiek może ustanowić testament, w którym może zawrzeć swoje ostatnie wolę. Część osób decyduje się na podział majątku pomiędzy swoimi najbliższymi, a część nie. W takim przypadku, gdy nie ma testamentu, a osoba zmarła posiadała majątek, który można podzielić, to część tego majątku przypada osobie, która zmarła jako zachowek. Zachowek to część majątku, która przypada osobie, która zmarła, a która nie była wcześniej wymieniona w testamencie. Można go uzyskać na kilka sposobów, a mianowicie przez wniosek o dział spadku, przez postanowienie sądu lub przez ugody z innymi spadkobiercami.

Osoba, która chce uzyskać zachowek, może złożyć wniosek o dział spadku w sądzie. W takim przypadku sąd będzie musiał ustalić, czy osoba, która zmarła, posiadała majątek, który można podzielić, a także czy osoba, która złożyła wniosek, jest uprawniona do otrzymania...

Jakie są możliwości uzyskania zachowku?

Osoby uprawnione do uzyskania zachowku mogą składać wniosek o jego ustalenie w sądzie. Wniosek powinien zostać złożony w ciągu 6 miesięcy od momentu ogłoszenia testamentu. W przypadku, gdy spadkodawca nie sporządził testamentu, to osoby uprawnione do uzyskania...

Zachowek w sądzie

Zachowek jest prawem do części majątku osoby zmarłej, które przysługuje jednej lub większej liczbie osób uprawnionych do dziedziczenia. W Polsce obowiązuje tzw. system dziedziczenia ustawowego, który oznacza, że ​​majątek osoby zmarłej dziedziczą jego najbliżsi...

W Polsce obowiązuje dziedziczenie ustawowe, a więc spadkodawca może swobodnie rozporządzać swoim majątkiem. Może on jednak postanowić, że część majątku przypadnie jego dzieciom lub wnukom – wtedy mówimy o zachowku. Zachowek to pewna część majątku, która przypada spadkobiercom po śmierci spadkodawcy. Jest on ustalany na podstawie ustawy i nie może być mniejszy niż określona w niej kwota.

Jeśli spadkodawca nie uwzględnił dziecka lub wnuka w swoim testamentie, to i tak ma ono prawo do zachowku. W takiej sytuacji dziecko lub wnuk musi jednak udowodnić, że spadkodawca miał wobec niego obowiązek alimentacyjny. Jeśli udowodni to przed sądem, to sąd nakłada...
Porozmawiajmy - Zadzwoń