Jeśli Twój bliski zmarł bez testamentu, możesz ubiegać się o zachowek od spadkodawcy. Zachowek przysługuje małżonkowi, dzieciom, wnukom, rodzicom i innym krewnym. Aby ubiegać się o zachowek, należy złożyć pozew w sądzie właściwym dla miejsca zamieszkania spadkodawcy....