Zachowek jest prawem do części majątku osoby zmarłej, które przysługuje jednej lub większej liczbie osób uprawnionych do dziedziczenia. W Polsce obowiązuje tzw. system dziedziczenia ustawowego, który oznacza, że ​​majątek osoby zmarłej dziedziczą jego najbliżsi krewni, a nie osoba, której on / ona wskazała w swoim testamentie.

Osoby uprawnione do zachowku to małżonek, dzieci, wnuki, rodzice i rodzeństwo zmarłego. W przypadku, gdy osoba uprawniona do zachowku nie otrzymała go od spadkodawcy, może ona / ona dochodzić swoich praw w sądzie.

Aby ubiegać się o zachowek w sądzie, należy złożyć wniosek o zachowek w ciągu 6 miesięcy od daty ogłoszenia testamentu lub daty otwarcia spadku. Jeśli spadkobierca umarł przed spadkodawcą, a nie otrzymał zachowku, jego / jej małżonek lub dzieci mogą ubiegać się o zachowek w imieniu spadkobiercy.

Wniosek o zachowek musi zawierać informacje o spadkobiercach, którzy otrzymali zachowek, ich adresy i wartość otrzymanego zachowku. Wniosek powinien być podpisany przez wszystkich spadkobierców, którzy ubiegają się o zachowek.

Po otrzymaniu wniosku sąd będzie rozpatrywał sprawę i wyda wyrok w ciągu 6 miesięcy. Jeśli sąd uzna, że ​​spadkobiercy mają prawo do zachowku, nakazuje spadkodawcy lub jego / jej spadkobiercom wypłacić należny zachowek.

Porozmawiajmy - Zadzwoń