Odziedziczenie majątku to częsty powód, dla którego ludzie korzystają z pomocy prawnej. Sprawy o zachowek często są rozstrzygane przez sądy. Sąd może orzec o zachowku na podstawie ustawy o zachowku lub na podstawie testamentu.

W przypadku ustawowego zachowku, sąd może przyznać zachowek w wysokości do 1/2 całego spadku. Aby uzyskać zachowek, osoba uprawniona musi wnieść pozew w ciągu 6 miesięcy od daty ogłoszenia testamentu.

Jeśli chodzi o testamentowe zachowki, to sprawa jest bardziej skomplikowana. Sąd może przyznać zachowek w wysokości do 1/3 całego spadku. Aby uzyskać zachowek, osoba uprawniona musi wnieść pozew w ciągu 6 miesięcy od daty śmierci spadkodawcy.

Porozmawiajmy - Zadzwoń